Седница бр.14 – 02.04.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 14-та седница ја закажува за 02.04.2015 година, со почеток во 14:00 часот

Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.03.2015 година.

2. Предлог – Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Друштвото за радио дифузија ” ДИ-ЏЕЈ Славе” ДООЕЛ Струга, бр.08-123 од 05.01.2015 година.

3. Разно.Accessibility

Accessibility