Седница бр.14 – 21.05.2021 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  14-та седница ја закажа за 21.05.2021 година (петок), со почеток во 10:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 3-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.05.2021 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.05.2021 година.
  3. Предлог -план за измена на Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузеритебр.01-1268/1 од 17.02.2015 година.
  4. Предлог за изрекување мерка – јавна опомена на  АНТИЌ МЕДИА од Скопје за прекршување на член 14 од Законот за медиуми.
  5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Студија за можностите за воведување дигитално радио.
  6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – стока: Анализа на можностите и потребите за воведување DVB-T2.
  7. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка – услуга: Изработка на нова веб страница – mediumskapismenost.mk.
  8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка – услуга: Одржување на дополнителниот модул на постојно апликативно решение „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“.
  9. Разно.Accessibility

Accessibility