Седница бр.15 – 29.03.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ја закажува за 29.03.2019 година (петок), со почеток во 11:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.03.2019 година.
  2. Предлог-упатство за начинот на спроведување на одредби од Изборниот законик за време на кампањите за претседателските избори и за изборите за градоначалници во Дебар, Ново Село и Охрид 2019.
  3. Предлог -политика за медиумска писменост.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility