Седница бр.16 – 14.04.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 16-та седница ја закажува за 14.04.2016 година (четврток), со почеток во 15.00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 16-та седница ја закажува за 14.04.2016 година (четврток), со почеток во 15.00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.04.2016 година.

2. Предлог-одлука за набавка од мала вредност, за потребите на Агенцијата.

3. Разно.Accessibility

Accessibility