Седница бр. 16 – 31.10.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја закажува за 31.10.2014 година (петок) со почеток во 14:00 часот.

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.10.2014 година.

2. Усвојување на Записникот од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.10.2014 година.

3. Предлог за донесување на Нацрт – Правилник за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти.

4. Разно.Accessibility

Accessibility