Seanca nr. 16 me datë 31.10.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 16-të do ta mbaje me datë 31.10.2014 (e premte)…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 16-të do ta mbaje me datë 31.10.2014 (e premte).

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 14-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiuvizuele.

2. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 15-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovuzuele.

3. Propozim për sjelljen e Draft – Rregullores për transmetimin e pjesëve audiovizuele evropiane dhe pjesë nga producent të pavarur.

4. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility