Седница бр.17 – 28.04.2016

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 17-та седница ја закажува за 28.04.2016 година (четврток), со почеток во 15.00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 17-та седница ја закажува за 28.04.2016 година (четврток), со почеток во 15.00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.04.2016 година.

2. Нацрт-правилник за утврдување на локациите до кои операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски сервиси и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни да го испорачаат својот сигнал.

3. Предлог-одлука за промена на сопственичката структура на ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ Скопје.

4. Предлог-одлука за продажба на службено патничко моторно возило.

5. Разно.

 Accessibility

Accessibility