Седница бр.18 – 09.05.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 18-та седница ја закажува за 09.05.2016 година (понеделник), со почеток во 15.00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 18-та седница ја закажува за 09.05.2016 година (понеделник), со почеток во 15.00 часот…

Д Н Е В Е Н     Р Е Д 

1. Усвојување на Предлог-записник од 17-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.04.2016 година.

2. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување.

3. Разно.Accessibility

Accessibility