Седница бр. 2 од 14.07.2014

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја закажува за 14.07.2014 година (понеделник), со почеток во 11 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја закажува за 14.07.2014 година (понеделник), со почеток во 11 часот.

 Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 1-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.07.2014 година.

2. Предлог за донесување на Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга.

3. Предлог за запирање на постапката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Тетово.

4. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје.

5. Предлог за давање одобрување за донесување одлука за исплата на втора рата за телевизискиот проект од јавен интерес „Кажи ДА! за животот“ со работен наслов „Кажи НЕ! на оружјето“ во продукција на Друштвото за филмска продукција уметност и издаваштво ШОРТКАТ, експорт-импорт ДООЕЛ од Скопје, со предлог-одлука.

6. Предлог за давање одобрување за донесување на одлука за орочување на денарски средства на Агенцијата, со предлог-одлука.

7. Разно.Accessibility

Accessibility