Seanca nr. 2 me datë 14.07.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 2 do ta mbaje me datë 14.07.2014 (e hënë), me fillim prej ora 11:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 2 do ta mbaje me datë 14.07.2014 (e hënë), me fillim prej ora 11:00.

 Rendi i ditës

 

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 1 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 08.07.2014.

2. Propozim për sjelljen e vendimit për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive Shoqërisë tregtare radiodfiuzive Energy Radio eksport – import Strugë.

3. Propozim për ndërprerjen e procedurës për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive të Shoqërisë tregtare radiodifuzive të TELEVIZIONIT SUPER SKAJ, Tetovë.

4. Propozim për sjelljen e vendimit për marrjen e lejes për ushtrim të veprimtarisë radiodifuzive Shoqërisë tregtare radiodfiuzive TV ERA Shkup.

5. Propozim për dhënien e miratimit për sjeëëjen e vendimit për për pagesën e këstit të dytë për projektin e televiziv me interes „Thuaj PO! Për jetesë“ me titull „Thuaj JO! Armëve “ nën produksionin e Shoqërisë për produksion filmi, kulturë dhe botim SHORTKAT, eksport – import nga Shkupi, me propozim vendim.

6. Propozim për miratimin e sjelljes së vendimit për kompensimin e mjeteve në denar të Agjencisë, me propozim vendim.

7. Të ndryshme.

 Accessibility

Accessibility