Седница бр.2 – 17.01.2017

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 2-та седница ја закажува за 17.01.2017 година (вторник), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 1-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.01.2017 година.

2. Предлог-одлука за доделување дозвола за радио емитување, на локално ниво.

3. Предлог-одлука за исплата на средства за ИПА-ТАИБ 2011.

4. Предлог за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2017 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-стока: Тонери за потребите на Агенцијата.

6. Разно.

Седницата на Советот со почеток во 14:00 часот, ќе може да се следи во живо на youtube каналот на Агенцијата.

 Accessibility

Accessibility