Седница бр.22 – 10.06.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 22-та седница ја закажува за 10.06.2016 година (петок), со почеток во 10:00 часот…


 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја закажува за 10.06.2016 година (петок), со почеток во 10:00 часот.

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на Предлог-записник од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.06.2016 година.

2. Предлог во врска со Пресудата ТСЖ-2699/15 од 31.03.2016 година на Апелациониот суд Скопје.

3. Предлог-одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Гостивар.

4. Разно

 Accessibility

Accessibility