Mbledhja nr.22 – 10.06.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 22 për më datë 10.06.2016 (e premte), me fillim në ora 10:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 22 për më datë 10.06.2016 (e premte), me fillim në ora 10:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 21 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më 06.06.2016.

2. Propozim në lidhje me Aktgjykimin TSZH-2699/15 nga data 31.03.2016 nga Gjykata e Apelit në Shkup.

3. Propozim-vendim për dhënien e lejes për emetim të radios të shërbimit programor, radio muzikore-biseduese të formatit të përgjithshëm, në nivel lokal, për rajonin e komunës së Gostivarit.

4. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility