Седница бр.23 – 14.06.2016

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 23-та седница ја закажува за 14.06.2016 година (вторник), со почеток во 12:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 23-та седница ја закажува за 14.06.2016 година (вторник), со почеток во 12:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.06.2016 година.

2. Информација во врска со барањето до Министерството за финансии за исплата на финансиски средства за покривање на направените трошоците на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за изборните активности во 2016-та година

3. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Оценка на исполнувањето на програмските, продукциските и техничките услови кај телевизиски проект од јавен интерес.

4. Разно.

 Accessibility

Accessibility