Mbledhja nr.23 – 14.06.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 23 për më datë 14.06.2016 (e martë), me fillim në ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e 23 për më datë 14.06.2016 (e martë), me fillim në ora 12:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 22 e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 10.06.2016.

2. Informatë në lidhje me kërkesën deri te Ministria e Financave për pagesën e mjeteve financiare për mbulimin e shpenzimeve të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për aktivitetet zgjedhore në vitin 2016.

3. Propozim-vendim për furnizim publik: Vlerësimi i plotësimit të kushteve programore, teknike dhe të produksionit të projektit televiziv me interes publik.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility