Седница бр. 24 од 15.04.2014

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја закажува за 15.04.2014 година (вторник), со почеток во 12 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја закажува за 15.04.2014 година (вторник), со почеток во 12 часот.

Дневен ред

 

1. Усвојување на Записникот од 23-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 11.04.2014 година.

2. Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје емитувана на 10 април 2014 година.

3. Информација за пристигнати претставки и барања за покренување постапки за член 77 од Изборниот законик од овластениот претставник на подносителот на листата на кандидатот за претседател на Република Македонија, Стево Пендаровски.

4. Информација за пристигнати приговори за нарушување на изборниот молк од овластениот претставник на подносителот на листата на кандидатот за претседател на Република Македонија, Ѓорге Иванов.

5. Предлог – Одговор на дописот од ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје (наш бр.03-1901/5 од 11.04.2014 година).

6. Разно.Accessibility

Accessibility