Seanca nr. 24 me datë 15.04.2014

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 24 do ta mbaje me datë 15.04.2014 (e martë) me fillim prej ora 12:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën nr. 24 do ta mbaje me datë 15.04.2014 (e martë) me fillim prej ora 12:00

Rendi i ditës

1. Miratim i procesverbalit nga seanca nr. 23 e Agjenciaë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 11.04.2014.

2. Raport nga monitorimi i servisit programor të SHTR Kanal 5 Shkup transmetuar me datë 10 prill 2014.

3. Informacion në lidhje me ankesat dhe kërkesat e arritura për ngritjen e procedurave nga Neni 77 të Kodit zgjedhor nga përfaqësuesi i autorizuar të bartësit të listës për Kryetar i Republikë së Maqedonisë Stevo Pendarovski.

4. Informacion në lidhje me ankesat për shkeljen e heshtjes zgjedhore nga përfaqësuesi i autorizuar të bartësit të listës për Kryetar i Republikë së Maqedonisë Gjorge Ivanov.

5. Propozim përgjigje nga SHTR TV Shutel Shkup (numri ynë 03-1901/5 me datë 11.04.2014)

6. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility