Седница бр.25 – 09.09.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја одржа на 09.09.2021 година, со почеток во 12:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.09.2021 година.
  2. Донесување на Заклучок за доделување финансиска помош за настраданите лица во пожарот во болницата во Тетово.
  3. Разно.

 Accessibility

Accessibility