Седница бр.28 – 17.08.2016

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 28-та седница ја закажува за 17.08.2016 година (среда), со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 28-та седница ја закажува за 17.08.2016 година (среда), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 27-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.07.2016 година.

2. Нацрт-методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија кои ќе се одржат во 2016 година.

3. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка–услуга: „Истражување на медиумска писменост кај возрасната популација во РМ“.

4. Разно.

 Accessibility

Accessibility