Mbledhja nr. 28 – 17.08.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 28-të për më datë 17.08.2016 (e mërkurë), me fillim në ora 14:00…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 28-të për më datë 17.08.2016 (e mërkurë), me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 27-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 27.07.2016.

2. Draft-metodologjia për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore të radios dhe televizionit gjatë zgjedhjeve të parakohshme për deputet të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që do të mbahen në vitin 2016.

3. Propozim-vendim për nevojë të furnizimit publik – shërbimi: “Hulumtimi i arsimimit mediatik te popullata e rritur në RM”.

4. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility