Седница бр.3 – 02.02.2021 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја закажа за 02.02.2021 година (вторник), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 1-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 28.01.2021 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 2-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.01.2021 година.
  3. Предлог-правилник за измена на Правилникот за бруто плата (согласно Одлуката за утврдување на вредноста на бодот објавена во (Службен весник на РСМ, бр.21/21).
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility