Seanca nr. 3 – 02.02.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 3-të e mbajti me datë 02.02.2021 me fillim prej ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim proces-verbalit nga vazhdimi i parë i seancës nr.1 të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 28.01.2021.
  2. Miratim i Propozim proces-verbalit nga seanca e 2-të e Këshillit të Agjencisë për shërbmie mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 28.01.2021.
  3. Propozim-Rregullore për ndyshimin e Regullores për bruto pagë (në përputhje me Vendimin e miratimit të vlerës së pikëve e publikuar në (Gazetën zyrtare të RMV, nr.21/21).
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility