Seanca nr. 3 – 02.02.2021

image_pdfimage_print

Agjencia për shërbime mediatike aduio dhe aduiovizuele seancën e 3-të e caktoi për me datë 02.02.2021 (e martë), me filim prej ora 14:00,e cia do të mbahet nëpërmjet video konferencës.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i proces-verbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 1-rë e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 28.01.2021.
  2. Miratim i Propozim-proces-cerbalit nga seanca e 2-të e të Agjencisë për shërbime mediatike aduio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 28.01.2021.
  3. Propozim-rregullore për ndryshimin e bruto pagës (në pajtueshmëri me Vendimin për përcaktimin e vlerës së pikave e çublikuar në (Gazetën zyrtare të RMV, nr.21/21).
  4. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility