Седница бр.30 – 01.09.2016

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 30-та седница ја закажува за 01.09.2016 година (четврток), со почеток во 15:30 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 30-та седница ја закажува за 01.09.2016 година (четврток), со почеток во 15:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-записник од 29-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.08.2016 година.

2. Предлог – заклучоци во врска со Договорот меѓу четирите најголеми парламентарни политички партии од 31 август 2016 година.

3. Предлог – Одлука за измена – зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година.

4. Предлог – одлукa за набавка од мала вредност.

5. Разно

 

 Accessibility

Accessibility