Mbledhja nr.30 – 01.09.2016

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 30-të për më datë 01.09.2016…


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e cakton mbledhjen e 30-të për më datë 01.09.2016.

RENDI I DITËS

1. Miratrimi i Propozim-procesverbalit nga mbledhja e 28-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuiele, të mbajtur më 26.08.2016.

2. Propozim-konkluzionet në lidhje me Marrëveshjen në mes të katër partive më të mëdha parlamentare nga data 31 gusht 2016.

3. Propozim-Vendim për ndryshimin – rritjen e Planit financiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016.

4. Propozim-vendim për blerje në vlerë të vogël.

5. Të ndryshme.Accessibility

Accessibility