Седница бр. 32 од 16.08.2012

СРД на 16.08.2012 (четврток) со почеток во 11:00 часот ја одржа 32-та седница со следниот дневен ред.

 

ЗаписникAccessibility

Accessibility