Седница бр.32 – 16.10.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја закажува за 16.10.2015 година (петок), со почеток во 12:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја закажува за 16.10.2015 година (петок), со почеток во 12:00 часот.

Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 31 -та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.10.2015 година.

2. Предлог – Одлука за зачленување на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Меѓународната стопанска комора Македонија (International Chamber of Commerce Macedonia).

3. Информација за потреба од измена на техничката спецификација за предмет на јавна набавка: ISO Сертификација.

4. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Одржување на противпожарна –  сплинкер инсталација.

5. Предлог  – Одлука за потреба од јавна набавка: Интернет конекција со хостирање на веб страницата на Агенцијата.

6. Разно.Accessibility

Accessibility