Mbledhja nr. 32 – 16.10.2015

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e saj të 32-të më datë 16.10.2015 (e premte),me fillim në ora 12:00….


Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele e cakton mbledhjen e saj të 32-të më datë 16.10.2015 (e premte),me fillim në ora 12:00.

Rendi i ditës

1. Miratimi i Procesverbalit nga mbledhja e 31-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të mbajtur më datë 08.10.2015.

2. Propozim-Vendim për anëtarësimin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në Odën ekonomike ndërkombëtare Maqedonia (International Chamber of Commerce Macedonia).

3. Informatë për nevojën e ndryshimit të specifikimit teknik për lëndën e furnizimit publik: ISO Certifikimi.

4. Propozim-Vendim për furnizim publik: Mirëmbajtje të instalimit zjarrfikës – splinker.

5. Propozim-Vendim për furnizim publik: Internet lidhje me mirëmbajtjen e ueb faqes së Agjencisë.

6. Të ndryshmeAccessibility

Accessibility