Седница бр.38 – 01.12.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 38-та седница ја закажува за 01.12.2015 година (вторник), со почеток во 15:30 часот…


 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 38-та седница ја закажува за 01.12.2015 година (вторник), со почеток во 15:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Усвојување на Предлог-Записник од 37-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.11.2015 година.

2. Предлог-одлука за ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015-та година.

3. Разно.

 Accessibility

Accessibility