Седница бр. 39 од 01.07.2014

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та седница ја закажува за 01.07.2014 година (вторник), со почеток во 12 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та седница ја закажува за 01.07.2014 година (вторник), со почеток во 12 часот.

 

Д н е в е н р е д

 

1. Усвојување на Записникот од 38-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.06.2014 година.

 2. Извештај од мониторингот на медиумското покривање на Претседателските и Предвремените параламентарни избори 2014 година.

3. Разно.Accessibility

Accessibility