Седница бр.39 – 26.09.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та седница ја закажува за 26.09.2018 година (среда), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 38-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.09.2018 година.
  2. Предлог-методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.
  3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за следниот предмет на јавна набавка – услуга – Одржување и сервис на ИКТ систем на Агенцијата.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility