Седница бр.4 – 04.02.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја закажува за 04.02.2015 (среда) со почеток во 14:00 часот…


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја закажува за 04.02.2015 (среда) со почеток во 14:00 часот

Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 03-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.01.2015 година.

2. Предлог за давање одобрување за донесување на Одлука за набавка на 3 (три) надворешни хард дискови, со предлог – одлука.

3. Предлог за давање одобрување за донесување на Одлука за набавка на 3 (три) ласерски далномери, за вршење на стручен надзор, со предлог – одлука.

4. Разно.Accessibility

Accessibility