Седница бр.6 – 24.02.2021 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја закажа за 24.02.2021 година (среда), со почеток во 15:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 1-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 19.02.2021 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 19.02.2021 година.
  3. Предлог-одлука за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ИНФЕЛ-КТВ од Охрид за прекршување на чл.141 од ЗАВМУ.
  5.  Предлози за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ТВ и РА емитување.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility