Седница бр.7 – 01.03.2021 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  7-та седница ја закажа за 01.03.2021 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.02.2021 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 6-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.02.2021 година.
  3. Предлог-одлука за начинот на реализирање на Одлуката за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, бр.40-2664/1 од 24.02.2021 година.
  4. Предлози за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за ТВ и РА емитување.
  5. Предлог за усвојување нови обрасци во врска со обврските од член 15 став 5 од Законот за медиуми.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility