Seanca nr. 7 – 01.03.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 7-të e mbajti me datë 01.03.202  me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i process-verbalit nga vazhdimi i parë i seancës së 5-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 24.02.2021.
  2. Miratim i Propozim proces-verbalit nga seanca e 6-të e Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, e mbajtur me datë 24.02.2021.
  3. Propozim-vendim për mënyrën e realizimit të Vendimit për miratimin e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021, nr.40-2664/1 me datë 24.02.2021.
  4. Propozime për ndërprerjen e procedurave të filluara për marjen e lejes për TV dhe Radio transmetim.
  5. Propozim për miratimin e formularëve të rinjë në lidhje me obligimet nga neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume.
  6. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility