Седница бр.7 – 07.02.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја закажува за 07.02.2019 година (четврток), со почеток во 14:15 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на предлог-записник од 6-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.02.2019 година.
  2. Предлог-Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси.
  3. Разно.


Accessibility

Accessibility