Седница бр.8 – 03.03.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8- та седница ја закажува 03.03.2015 година (вторник), со почеток во 16:00 часот.


Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8- та седница ја закажува 03.03.2015 година (вторник), со почеток во 16:00 часот.

 

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 07-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.02.2015 година.

2. Предлози за донесување на одлуки за одземање на дозволи за телевизиско или радио емитување.

3. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозволи за телевизиско или радио емитување.

4. Разно.Accessibility

Accessibility