Седница бр.9 – 21.02.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница ја закажува за 21.02.2020 година (петок), со почеток во 13:15 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 8-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.02.2020 година.
  2. Предлози за запирање на постапки за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување на радиодифузери.
  3. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување на радиодифузери.
  4. Разно


Accessibility

Accessibility