СИГНАЛ-НЕТ

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Контролен програмски надзор – Сигнал-Нет – (член 141 од ЗААВМУ) – 05.04.2021

Редовен програмски надзор – СИГНАЛ-НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 23.03.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – СИГНАЛ НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 15.09.2020

Редовен програмски надзор – СИГНАЛ-НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 26.06.2020


2019 година

2018 годинаAccessibility

Accessibility