„Спона“ – Српски културно информативен центар Скопје 

2023 година

Извештаи од извршени надзори/Мерки јавна опомена

Обврски за објава на импресум

Редовен административен надзор Спона (член 14 став 1 од ЗААВМУ) – 26.10.2023

  • Мерка јавна опомена Спона (член 14 став 1 од ЗААВМУ) – 24.11.2023

 Accessibility

Accessibility