„Спорт ком.мк“

2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Спорт ком.мк  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Спорт ком.мк  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018Accessibility

Accessibility