ТВ Аниса

image_pdfimage_print

2020 година

Извештај од спроведен надзор

 Технички, финансиски или други причини

Вонреден административен надзор  ТВ Аниса – (член 90 став 4 и член 82 став 1 алинеа 2 од ЗААВМУ) – 09.12.2020


2019 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – ТВ Аниса (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 21.05.2019


2018 година

 Accessibility

Accessibility