ТВ Гурра

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Контролен програмски надзор ТВ Гурра – (Член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

Контролен програмски надзор ТВ Гурра  – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Гурра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 10.03.2022

Информации достапни до корисниците

Контролен административен надзор ТВ Гурра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

Контролен административен надзор ТВ Гурра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 11.02.2022

  • Изречена мерка јавна опомена  ТВ Гурра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 04.03.2022

2021 година

2020 година

2019 година

2018 годинаAccessibility

Accessibility