Г-ТВ Телевизија

image_pdfimage_print
2023 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

Редовен  административен надзор ТВ Г-ТВ – (прекршување на член 14 од Законот за медиуми) – 01.09.2023

Заштита на малолетните лица

Редовен програмски надзор ТВ Г-ТВ – (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување најмалку 6 часа програма, емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Г-ТВ – (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 01.09.2023


2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 годинаAccessibility

Accessibility