Г-ТВ Телевизија

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Употреба на јазикот на програмите на радиодифузерите

Вонреден програмски надзор – Г-ТВ Телевизија – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 27.04.2022

Контролен програмски надзор – Г-ТВ Телевизија – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

  • Решение за преземање мерка јавна опомена  Г-ТВ Телевизија – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2022

Контролен програмски надзор Г-ТВ Телевизија – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 24.06.2022

Програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Контролен програмски надзор – Г-ТВ Телевизија – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.04.2022

Контролен програмски надзор – Г-ТВ Телевизија – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

  • Решение за преземање мерја јавна опомена ТВ Г-ТВ – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 10.03.2022

Заштита на малолетните лица

Контролен програмски надзор Г-ТВ Телевизија – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.02.2022


2021 година

2020 година

2019 година

2018 годинаAccessibility

Accessibility