ТВ Полог

image_pdfimage_print

2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Импресум

Контролен административен надзор –ТВ Полог  – (член 14 од Законот за медиуми) – 10.12.2020

Редовен административен надзор – ТВ Полог –  (прекршување на член 14 од Законот за медиуми) – 03.09.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Полог – (член 14 од Законот за медиуми) – 28.09.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – ТВ Полог – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 02.09.2020

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Контролен програмски надзор ТВ Полог – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 06.11.2020

Редовен програмски надзор – ТВ Полог – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 21.08.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Полог (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 11.09.2020

2019 година

2018 година

 Accessibility

Accessibility