Хроника на 16-та седница

Скопје, 14.04.2016г. – Советот на Агенцијата на денешната седница одобри потпишување на Договор за давање на трајно користење на недвижна ствар без надомест на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Воедно, даде одобрение директорот на Агенцијата да донесе одлука за набавка од мала вредност-знаме на Република Македонија, за потребите на Агенцијата.  Accessibility

Accessibility