1

Хроника од првото продолжение на 16-та седница

Скопје, 21.04.2017г. – На денешното прво продолжение на 16-та седница, Советот на Агенцијата ги разгледа Предлозите од директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за објавување на јавени конкурси за доделување една дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис, општ формат, со сите три медиумски функции, на државно ниво и дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис, со претежно образовен општ формат, на државно ниво и донесе заклучок истите да не бидат прифатени.