Хроника од првото продолжение на 9-та седница

Скопје, 25.02.2019г. – Советот на Агенцијата донесе Заклучок во врска со роковите и редоследот на изрекување мерки при имплементација на членот 23 од Законот за измени и дополнувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Поради констатирано непочитување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради употреба на јазикот спротивно на член 64, Советот на Агенцијата донесе Решение за преземање мерка – јавна опомена против ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип.Accessibility

Accessibility