Kronikë e vazhdimit të parë të seancës së 9-të

Shkup, 25.02.2019. –Këshilli i Agjencisë solli Përfundim në lidhje me afatet dhe renditjen për shqiptimin e masës për implementimin e nenit 23 nga Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Pas konstatimit për mosrespektim të dispozitave nga ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për përdorimin e gjuhës në kundërshtim ne nenin 64, Këshilli i Agjencisë solli Vendim për marrjen e masave në vijim –vërejtje publike ndaj TRD 24 Vesti SHPKPV Shtip.Accessibility

Accessibility