Хроника од 10та седница

Скопје, 16.03.2022 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Радио Ла Коста ДООЕЛ Виница поради извршена уплата за годишен надоместок за дозвола за радио емитување.Accessibility

Accessibility